โทร: 0086-(0)512-53503050

นิทรรศการของบริษัท

งานแสดงชิ้นส่วนยานยนต์จีนครั้งที่ 89

1
7
4
3
6
2

งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติจีน (CMEF) ครั้งที่ 84

1
9
2
8
3
4